Пегли

ПЕГЛА НА ПАРЕА МАКС АТ 3344

Моќност: 2000w; Керамичка навлака на плоча; Зафатнина на резервоар 260мл; Кабел со должина од 1,5м
$21.40

ПЕГЛА НА ПАРЕА МАКС АТ 3368

Моќност: 2600w; Керамичка навлака на плоча; Зафатнина на резервоар 370мл; Кабел со должина од 1,5м
$26.50

ПЕГЛА НА ПАРЕА МАКС АТ 4273

Моќност: 2000w; Керамичка навлака на плочата; Зафатнина на резервоар 230мл; Кабел со должина од 1,5м
$21.40

ПЕГЛА НА ПАРЕА МАКС АТ 8032 ПЛАВА

Моќност: 2200w; Керамичка плоча; Зафатнина на резервоар 230мл; Кабел со должина од 1,5м;
$20.38