Фенови

ФЕН МАКС ХД 3290 БЕЛ

Мoќнoст: 1200W; Темпераурни нивоа: 2; Можност за преклопување на рачката; Кука за закачување
$12.22

ФЕН МАКС ХД 3290 ЦРН

Моќност: 1200w; Температурни нивоа: 2; Копче за ладен впздух; Кука за закачување; Рачка на склопување
$12.22

ФЕН МАКС ХД 4228

Mоќност: 2200w; Tемпературни нивоа: 3; Брзини: 2; Јонска функција; Безбедносно исклучување
$15.28

ФЕН МАКС ХД 4235

Моќност: 2200w; Температурни нивоа: 3; Брзини: 2; Јонска функција; Безбедносно исклучување
$22.42

ФЕН МАКС ХД 4242

Моќност: 1600w; Температурни нивоа: 2; Копче за ладен впздух; Кука за закачување; Рачка на склопување
$9.98

ФЕН МАКС ХД 4259

Моќност: 1600w; Температурни нивоа: 2; Копче за ладен впздух; Кука за закачување; Рачка на склопување
$14.26