ФЕН MAX HD234KP

Моќност: 2200W
Ниво на температура: 3
Брзини: 2
Заштита од прегревање
Ладен воздух со усмерувач
Кука за закачување
Кабел: 1.65m

Description

Моќност: 2200W
Ниво на температура: 3
Брзини: 2
Заштита од прегревање
Ладен воздух со усмерувач
Кука за закачување
Кабел: 1.65m